Start gemaakt met beleeftuin De Hooge Tuinen

Start gemaakt met beleeftuin De Hooge Tuinen

Het voorjaar is in zicht en straks kunnen we weer meer genieten van het buiten zijn. Veel van onze bewoners vinden dit ook heerlijk. De wens van De Hooge Tuinen was om de bewoners uit te nodigen om naar buiten te gaan waarbij het gevoel van vrijheid en eigen regie wordt vergroot. Uiteraard in een veilige en herkenbare omgeving, zodat een ieder naar buiten kan gaan wanneer hij/zij dit wil. Door een aantrekkelijke beleeftuin aan te leggen, die uitnodigt en stimuleert, wordt de leefruimte voor onze bewoners een stuk groter. Alle zintuigen worden gestimuleerd in de beleeftuin door kleurrijke, bloeiende, ruisende, geurende en vlinderlokkende beplanting. Er is aandacht voor de ‘eetbare tuin’ en er is ruimte om bloemen te plukken.

Samen
Het proces naar de tuin toe is ook iets waar bewoners en familie in worden meegenomen. Het vernieuwen van de tuin wordt samen opgepakt. Het is de bedoeling dat bewoners de tuin echt kunnen beleven, dat zij mee kunnen helpen in het onderhoud en dat zij de tuin in kunnen richten. Een beleeftuin waarin van alles te zien en te beleven is. Er zijn rustige plekken waar je je terug kunt trekken en plekken die uitdagen tot een activiteit. Er zijn herkenbare objecten te vinden die herkenning oproepen, uitdagen tot actie of een gesprek op gang kunnen brengen. Zo volgt er straks ook een samenwerking met de Westlandse vogelvereniging. Zij zullen de vogels brengen, de volière plaatsen en zullen deze ook onderhouden. De bewoners worden hierin zoveel mogelijk meegenomen. Denk hierbij aan het in contact komen met de vogels en wellicht ook het verzorgen van de vogels.

Start werkzaamheden
Onlangs is er een start gemaakt met de werkzaamheden voor het realiseren van de beleeftuin. De hoveniers hebben de spits hiervoor afgebeten en zijn hard aan het werk. Ze zijn gestart met het verplaatsen van bomen die reeds aanwezig waren rondom het gebouw en nieuwe looppaden aan het aanleggen. Oude hekken worden vervangen voor nieuwe en er worden extra stukken tuin toegevoegd. Het begin is er en de verwachting is dat de tuin medio april gereed is. De bewoners kijken er nu al naar uit om straks heerlijk in de tuin te kunnen genieten.

Velen dragen het project een warm hart toe
Voor het realiseren van de tuin is geld nodig. De collega’s van De Hooge Tuinen hebben dan ook hard gewerkt om hieraan bij te dragen. Zo komt de opbrengst van de voorjaarsmarkt ten goede van de tuin. Ook dragen vele fondsen het project een warm hart toe en dragen zij hun steentje bij, zoals Loswal de Bonnen, het Klein Breteler Fonds, Arie Kuiperfonds, RCAOK fonds, Rabobank Westland en Stichting Vrienden van De Hooge Tuinen. Dank jullie wel voor de bijdrage! Zowel de bezoekers als medewerkers kijken uit naar het eindresultaat. Wilt u ook uw bijdrage leveren aan de beleeftuin? Dan horen we dit graag. U kunt contact opnemen met Gaby Sinke, mailadres g.van.t.woudt@pietervanforeest.nl