Nieuwe manier van mantelzorgondersteuning: dementelcoach

Nieuwe manier van mantelzorgondersteuning: dementelcoach

Iedereen heeft de wens om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Voor mensen met dementie en hun mantelzorgers kan dit zwaar zijn.

Dementelcoaching
Het is belangrijk dat deze mantelzorgers gehoord worden en handvatten aangereikt krijgen, zodat ze zich niet alleen voelen en hun naaste ook de mogelijkheid hebben om langer thuis te blijven wonen. Pieter van Foreest biedt op verschillende manieren al ondersteuning aan de mantelzorgers, zoals gespreksgroepen, lotgenotenbijeenkomsten en informatiebijeenkomsten. Dementelcoaching is een hele nieuwe manier van mantelzorgondersteuning.  Het mooie aan deze begeleiding is dat het 1:1 plaatsvindt en telefonisch. Zo kunnen naasten die moeilijk hun verhaal in de groep kunnen/willen delen of minder mobiel zijn op een makkelijke manier begeleid worden en sluit het goed aan op deze tijd.

Joke Wubben, programmacoördinator Ontmoetingscentrum Vermeertoren: ‘We kunnen met dementelcoaching veel meer de diepte in en het is voor velen een makkelijke manier omdat het telefonisch is.’

Programma
Wanneer een mantelzorger gebruik wilt maken van de dementelcoaching zullen ze één keer per twee weken een telefonisch gesprek van 45 minuten hebben met de programmacoördinator. Het totale programma duurt 20 weken. Er is intensief contact met de mantelzorger, zodat goed gemonitord kan worden of de interventies van deze methode ook aanslaan. Op dit moment wordt aan enkele mantelzorgers van bezoekers aan Ontmoetingscentrum Vermeertoren en Ontmoetingscentrum Dock van Delft deze nieuwe manier van coaching aangeboden. In de toekomst zal dit uitgebreid worden naar alle ontmoetingscentra van Pieter van Foreest. Meer weten over dementelcoaching? Bekijk het filmpje hieronder:

 Ontmoetingscentra
Als u of uw naaste dementie heeft kan men aankloppen bij éen van de Ontmoetingscentra in Maasland, Delft of in het Westland aankloppen voor hulp, informatie, advies en contact met lotgenoten. De bezoekers van het ontmoetingscentrum zijn meestal ouderen, maar soms ook jongere mensen die vergeetachtig zijn, moeite hebben met de dingen van alledag of het begrijpen van anderen. Ook personen met lichamelijke beperkingen of voor wie het gemis van contacten een probleem is, kunnen terecht bij het ontmoetingscentrum. Bij de ontmoetingscentra staat de cliënt centraal. Met elkaar kijken we naar uw wensen en mogelijkheden en hoe wij hierop kunnen aansluiten. Niets moet maar alles mag. Naast de ontmoetingscentra is er ook een zorgtuinderij in Wateringen en zorgboerderijen in Pijnacker-Nootdorp waar mensen met dementie die van het buitenleven houden terecht kunnen. Voor meer informatie kunt u bellen naar 015 – 515 5000. Uiteraard kunt u ook de website raadplegen: https://pietervanforeest. nl/zorg-bij-u-thuis/dagvoorzieningen/ontmoetingscentra