Pieter van Foreest ondertekent Green Deal 3.0

Pieter van Foreest ondertekent Green Deal 3.0

Op donderdag 8 december heeft Petra de Jongh, voorzitter Raad van Bestuur Pieter van Foreest, de Green Deal 3.0 ondertekend. De Green Deals zijn afspraken tussen de Rijksoverheid en andere partijen om verschillende sectoren te verduurzamen, waaronder de zorgsector.

Duurzaamheid
Duurzaamheid is een belangrijk thema en daar hebben wij als zorgorganisatie natuurlijk ook aandacht voor. Op dit moment is de zorgsector verantwoordelijk voor 7% van de uitstoot van broeikasgassen, 4% van het afval en 13% van het grondstoffengebruik. Door simpelweg de zorg te geven die nodig is, draagt de zorgsector bij aan de klimaatcrisis. Dat willen we uiteraard waar mogelijk tegengaan.

Green Deal 3.0
De Green Deal 3.0 sluit aan bij de (toekomstige) wetgeving rondom duurzaamheid. In de Green Deal 3.0 zijn een aantal doelen uitgewerkt waaraan ondertekenaars moeten voldoen:

  • Gezondheidsbevordering van patiënten, cliënten en medewerkers
  • Vergroten bewustwording en kennis over de impact van de zorg op het klimaat en andersom
  • CO2-uitstoot terugbrengen met 55% in 2030 en klimaatneutraal in 2050
  • Primair grondstofgebruik 50% verminderen in 2030 en maximaal circulaire zorg in 2050
  • Verminderen milieubelasting door medicatie (gebruik)

Er wordt hard gewerkt om deze doelen te behalen. Houd onze website in de gaten om op de hoogte te blijven van alle duurzame initiatieven!