“De communicatie met de cliënt is zo belangrijk”

Janneke Vermeulen en Mirjam Ruijters - Cliëntenraadsleden Thuis

Het welzijn van onze cliënten staat centraal. Daar zetten we ons dagelijks voor in. Het is dan belangrijk om te weten wat er bij de cliënten speelt. Samen in gesprek gaan om zo de zorg te blijven verbeteren. De cliëntenraad helpt hierbij. De locaties hebben een lokale cliëntenraad. De divisie Thuis heeft de Cliëntenraad Thuis, bestaande uit zeven leden. Mirjam Ruijters en Janneke Vermeulen, twee gedreven leden, vertellen met enthousiasme over het belang van de cliëntenraad en hun drijfveer. 

 Mirjam: ‘Ik ben sinds 1,5 jaar lid van de cliëntenraad. Ik ben altijd heel actief geweest en wilde ook na mijn pensioen iets doen wat bijdraagt aan de maatschappij. Zo ben ik onder andere vrijwilliger in De Kreek en werd ik door Joop van Rossem, secretaris van de Cliëntenraad Thuis, benaderd met de vraag of de Cliëntenraad Thuis iets voor mij was. Ik wist niet heel veel van de zorgsector, maar als je je ogen en oren openhoudt, kan je veel leren.’ Janneke is sinds twee jaar cliëntenraadslid. Janneke: ‘Toen ik stopte met werken, wilde ik ook iets doen voor een ander. Via de vrijwilligersbank Delft zag ik deze vacature. Ik kende de organisatie Pieter van Foreest niet, maar heb veel met ouderen en in de thuiszorg gewerkt. Ik kom van oorsprong uit het welzijnswerk. Als het om mensen gaat vind ik het al heel snel leuk. Ik heb toen op de vacature gereageerd.’ 

 ‘Contact leggen en onderhouden met de achterban’ 

Cliënten laten weten wat wij kunnen betekenen 
Mirjam: ‘Ik ben er trots op dat ik de cliënten die zorg thuis of in een ontmoetingscentrum ontvangen vertegenwoordig. Je hebt soms toch vragen. Wat is de kwaliteit, wat is de norm enzovoort? Dat vind ik interessant en daar wil ik mij wel in gaan verdiepen. Hoe kun je anderen helpen, want daar draait het in wezen om. Wat voor mij interessant is, is samen kijken hoe we dat zo goed mogelijk kunnen doen. Dat gaat dan niet alleen over normen en waarden, maar ook over vernieuwing en vooral over kwaliteit. Dan hebben we het niet over een scheef geplakte pleister, maar écht over de kwaliteit van de zorg én wat kunnen we daarin betekenen en verbeteren. En vooral hoe bereiken we onze achterban. Wanneer je naar een ontmoetingscentrum gaat, zie je de bezoekers en eventuele mantelzorgers binnenkomen, maar je kunt moeilijk bij alle cliënten thuis langsgaan. Ons doel is dus het contact leggen en onderhouden met de achterban, zodat zij weten wat kunnen we voor hen kunnen betekenen.’ 

 Janneke knikt instemmend: ‘Het gaat om de hoofdlijnen. Het mogen uiteenlopende onderwerpen zijn. We begrijpen dat het voor de cliënten lastig is om te bepalen wat wel of niet bij de cliëntenraad hoort. We geven wel aan of het bij ons past. Het is voor ons van belang dat we de cliënten en/of mantelzorgers bereiken die hun mening willen geven of net iets verder (kunnen) kijken en hierover met ons in gesprek willen gaan. Pieter van Foreest is een grote organisatie waar heel veel mensen werken en we kunnen ons voorstellen dat de cliënt dan de medewerker aanspreekt die bij hen over de vloer komt.’ 

 ‘Met elkaar kijken hoe het nog beter kan’ 

 Samen de zorg blijven verbeteren 
‘We maken als Cliëntenraad Thuis dingen (vaak) niet mee. Het gaat er niet altijd om dat wij direct zaken kunnen veranderen, maar het is wel belangrijk dat iedereen weet dat we een spreekbuis zijn richting de organisatie. Zo brengen we zaken onder de aandacht met als uiteindelijk doel dat we met elkaar de zorg blijven verbeteren,’ aldus Mirjam. Janneke: ‘Dat is ook het toetsen van het beleid. Eén van de taken is het toetsen van het jaarplan. Zodra je meer weet van je achterban kan je ook veel beter toetsen hoe het plan in elkaar steekt en of het is zoals het zou moeten zijn. Daarom nogmaals het contact is zo belangrijk. Daarbij hebben we de cliënten en hun naasten echt nodig.’ 

 De Cliëntenraad Thuis vergadert een keer in de zes weken waarbij Jeanette van Laarhoven, directeur Thuis, eveneens aansluit. Naast de vaste onderwerpen, zoals de kaderbrief, het kwaliteitsplan en het jaarplan, komen ook de hedendaagse zaken ter sprake. Denk hierbij aan de Wet zorg en dwang (Wzd) en de financiën.  

 Trots 
Op de vraag waar de dames trots op zijn, hoeven ze niet lang na te denken. Mirjam: ‘Ik ben heel trots dat ik cliëntenraadslid ben bij zo’n organisatie. Pieter van Foreest heeft een ongelofelijke positieve uitstraling. Ik vind het heerlijk dat ik een klein deel in het geheel kan en mag bijdragen.’ Janneke: ‘Ik ben vooral trots op de organisatie. Ik vind vooral de uitstraling vriendelijk en positief. Toen ik als cliëntenraadslid kennis maakte met Pieter van Foreest dacht ik meteen die mensen hebben het hart op de goede plek. Ze zijn zo gemotiveerd. Dat merkten we ook toen we bij de ontmoetingscentra langsgingen. De bereidheid en betrokkenheid om ons te informeren was fijn. Iedereen nam de tijd voor ons. En die tijd willen wij ook nemen voor onze achterban.’ 

Als laatste voegen Mirjam en Janneke toe: ‘Onze persoonlijke missie als cliëntenraadsleden is dat de cliënt zich gehoord voelt. Wilt u met ons in gesprek gaan, over welk onderwerp dan ook, groot of klein? Laat het ons weten. Neem contact met ons op. We zijn er voor u! 

 Contact 
Wilt u in contact komen met de Cliëntenraad Thuis? Heeft u onderwerpen of wilt u kennismaken? Laat het ons weten. U kunt mailen naar clientenraad-thuis@pietervanforeest.nl. Vermeld daarbij eventueel uw telefoonnummer, zodat wij u, indien gewenst, telefonisch kunnen bereiken. We horen het graag! 

Pas jij bij Pieter van Foreest? Vind je vacature