Pieters Behandel Praktijk

“Het stukje zelfvertrouwen dat iemand weer krijgt en de zelfredzaamheid die wordt vergroot. Daar doen we het voor.”

Christine Quak, logopediste - Jitske van den Brink, fysiotherapeut - (Para)medisch, Pieters Behandel Praktijk

Pieters Behandel Praktijk bestaat uit een team van deskundige behandelaren die gespecialiseerd zijn in (complexe) zorgvragen bij ouderen. De kracht van de praktijk is dat het enthousiaste behandelteam, bestaande uit fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten en psychologen, intensief met elkaar samenwerkt waardoor er een compleet ‘behandelpakket’ aangeboden kan worden. Christine Quak, logopedist, en Jitske van den Brink, fysiotherapeut, zijn twee van de behandelaren en vertellen graag over het belang van een goede behandeling.

De reden dat een cliënt bij Pieters Behandel Praktijk terecht komt is heel divers. Iemand kan bijvoorbeeld een beroerte hebben gehad, Parkinson of slikproblemen hebben. Samen met het team van behandelaren wordt gekeken hoe de zelfredzaamheid door middel van advies en behandeling kan worden verbeterd.

Samen kijken naar mogelijkheden

Christine: ‘Bij logopedie denken veel mensen aan spraak alleen, maar het is zoveel meer. Zo zie ik mensen die neurologische spraak-, taal- en slikproblemen hebben als gevolg van bijvoorbeeld een CVA, bij Parkinson of dementie. Denk aan mensen met dysartrie die moeilijk te verstaan zijn of aan mensen met afasie die bijvoorbeeld woordvindings- of taalbegrijpsproblemen hebben. Wanneer een cliënt bij ons komt, doen we altijd eerst een anamnese. We vragen goed uit wat de hulpvraag is en wat iemand wil bereiken. We doen aansluitend onderzoek. Zo kijken we bij afasie hoe het lezen gaat, het begrijpen, het lezen én het schrijven. Het is eigenlijk een hele puzzel die je maakt. Wat lukt nog wel, wat lukt niet meer en waar wil iemand graag aan werken. Dan begin je met behandelen. Ieder mens is verschillend en we kijken dus per persoon wat zijn/haar behandeltraject wordt. We betrekken daar vaak de omgeving bij. Soms is het geven van advies al voldoende.

Jitske: ‘Het mooie aan mijn vak als fysiotherapeut is dat we, samen met het team, er altijd naar streven iemand op de beste manier te helpen. Of dat nu individueel is of in een team. We zijn continu aan het observeren en bijsturen om te kijken of de behandeling aangepast moet worden, zodat het nog beter voor de cliënt wordt en de behandeling hem/haar uiteindelijk ten goede komt. Het draait immers om de cliënt. De cliënt doet in de praktijk diverse oefeningen en we geven ook oefeningen mee voor thuis. Denk bijvoorbeeld aan krachtoefeningen voor de benen. Deze kunnen zittend op een stoel of op de rollator gedaan worden. Het is wel belangrijk dat dit thuis ook gedaan wordt om zo het beoogde resultaat te halen. Daarnaast geven we eveneens oefeningen wanneer iemand moeite heeft om zich van de rollator zich te verplaatsen naar een scootmobiel.’

Christine: ‘Het is mooi om te zien hoe iemand met oefeningen, bepaalde aanpassingen en technieken weer meer vertrouwen krijgt. Het is fijn om te zien als iemand bijvoorbeeld weer met smaak kan gaan eten en met bepaalde aanpassingen en technieken hier weer van kan genieten. Of dat iemand weer boodschappen durft te doen, ondanks dat hij/zij moeite heeft met praten. Zo ben ik een keer mee geweest naar een bakker, omdat de cliënt het lastig vond om die stap naar buiten te doen, het zelf in de praktijk te ervaren. Het moment dat iemand dan denkt “oh, dat ging best heel goed”. Het stukje zelfvertrouwen dat iemand weer krijgt en de zelfredzaamheid die wordt vergroot. Daar doen we het voor.’

Groepslessen

Er worden in Pieters Behandel Praktijk niet enkel individuele behandelingen gegeven. Er zijn eveneens groepslessen voor mensen met MS of Parkinson. In deze groepsles wordt met elkaar oefeningen gedaan om het ziektebeeld zoveel mogelijk te beperken en hetgeen nog kan zoveel en zolang als mogelijk te behouden. Ook is er een beweeg je fit groep. De deelnemers van deze groep krijgen éénmaal per week fysieke oefeningen onder begeleiding van een fysiotherapeut. ‘Het kan zijn dat een cliënt die ik eerst individuele behandeling gaf uiteindelijk deelneemt in een groepsles. Het mooie hiervan is dat je ook contact hebt met lotgenoten, het gezelliger is en je elkaar motiveert,’ aldus Jitske.

Christine: ‘Bij Pieters Behandel Praktijk zijn we multidisciplinair. Wanneer iemand zich bij mij aanmeldt en hij/zij ook andere therapie heeft, dan zoeken we als collega’s, met toestemming van de cliënt, elkaar meteen op. We bespreken het behandelplan en evalueren het verloop van de behandeling. De afspraken worden zoveel mogelijk op elkaar afgestemd wat prettig is voor onze cliënten.’

Smart Glasses

Sinds kort zetten de fysio- en ergotherapeuten, die hiervoor zijn opgeleid, de Smart Glasses in tijdens intakegesprekken bij de cliënten thuis. Zo doet bijvoorbeeld de ergotherapeut het intakegesprek. Aansluitend zet zij/hij de Smart Glasses op en zal de fysiotherapeut op afstand aansluiten en eventuele aanvullende vragen stellen. Jitske: ‘Zo hoeft de cliënt slechts één keer zijn/haar verhaal te vertellen. We horen positieve reacties van de cliënten. Ook voor de therapeuten is het fijn. Het werkt efficiënt en samen kunnen ze een gerichte behandeling afstemmen.’

Christine: ‘Er zijn steeds weer nieuwe ontwikkelingen. Er is altijd beweging waardoor we onze cliënten steeds beter op weg kunnen helpen. Daarnaast blijf ik, net als mijn collega’s, opleidingen volgen en zijn we aangesloten bij diverse netwerken, zoals Neuronet en ParkinsonNet, waardoor we onze deskundigheid bevorderen en we elkaar goed weten te vinden binnen en buiten Pieters Behandel Praktijk. Je doet het immers samen, met elkaar voor en met de cliënt.’


Pieters Behandel Praktijk is gevestigd in Naaldwijk en Delft en heeft een dependance in ’s-Gravenzande.

Pieters Behandel Praktijk Naaldwijk
Middel Broekweg 2a
2671 ME  Naaldwijk
0174 – 744 700

Pieters Behandel Praktijk Delft
Beukenlaan 2
2612 VC  Delft
015 – 515 5000

Pieters Behandel Praktijk ’s-Gravenzande
Leeuweriklaan 34
2691 CK  ’s-Gravenzande
0174 – 744 700

Pas jij bij Pieter van Foreest? Vind je vacature