Bronzen certificaat Milieuthermometer voor pilot locaties!

Bronzen certificaat Milieuthermometer voor pilot locaties!

Afgelopen jaar hebben vier pilot locaties, namelijk Akkerleven, De Kreek, Veenhage en Ontmoetingscentrum Dock van Delft, hard gewerkt om het bronzen keurmerk van de milieuthermometer te behalen. Zij hebben een audit gehad om te kijken of zij voldeden en dit was het geval! Het keurmerk is behaald.

Milieuthermometer
De milieuthermometer is een tool om te toetsen of je voldoet aan bepaalde richtlijnen op het gebied van duurzaamheid. Afgelopen jaar zijn vier locaties begonnen om ervoor te zorgen dat zij aan deze richtlijnen gingen voldoen. De milieuthermometer focust zich op duurzame eisen op het gebied van afval, voeding, water, reiniging, vervoer en energie.

Bronzen keurmerk
Uit de audit kwam naar voren dat alle vier de locaties hun best hebben gedaan en voldeden aan de eisen om het bronzen keurmerk toegewezen te krijgen. Hier zijn we natuurlijk hartstikke trots op!

Nieuwe pilots
Natuurlijk starten er dit jaar weer nieuwe locaties om ook voor het bronzen keurmerk te gaan. De locaties die dit jaar gaan starten zijn De Terwebloem, Sonnevanck, De Hooge Tuinen, Triangel en Duinhof / Strandgoed. Ook zij zullen zich in gaan zetten om het keurmerk te behalen en volgend jaar volgen weer nieuwe locaties!