Privacyverklaring voor Sollicitanten

Jouw persoonsgegevens bij Pieter van Foreest

Hoe we om moeten gaan met persoonsgegevens is per wet geregeld. Deze wet heet vanaf 25 mei 2018 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze verordening staat dat Pieter van Foreest aan moet kunnen tonen dat ze zich aan de wet houdt. Pieter van Foreest heeft  een functionaris gegevensbescherming aangesteld die jou nadere informatie kan geven over het gebruik van jouw persoonsgegevens. Gebaseerd op de AVG heeft Pieter van Foreest deze privacyverklaring opgesteld waarin de verplichtingen van Pieter van Foreest en jouw rechten worden beschreven.

Wat betekent het voor jou

In het kort houdt dit voor jou in dat wij de verantwoordelijkheid hebben jou te vertellen wat er met je persoonsgegevens gebeurt. Wij geven aan welke persoonsgegevens we vragen, waar we die voor gebruiken, wie ze gebruikt en aan wie we de gegevens verstrekken.

Als aspirant-werkgever kunnen we niet om het gebruik van persoonsgegevens heen. Maar we gebruiken die zo weinig als mogelijk, zoveel als noodzakelijk en zo veilig als realistisch is, alleen wanneer het relevant is voor het doel van de sollicitatie en om contact te houden met jou over de (voortgang van de) sollicitatie.

Welke (standaard) gegevens hebben we van jou nodig en waarvoor

NAW -/contactgegevens  Deze gegevens gebruiken we voor correspondentie en persoonlijke communicatie in de sollicitatieprocedure
Privé-emailadres  Voor correspondentie wordt het privé-emailadres gebruikt.
Telefoonnummer  Voor persoonlijk contact wordt het telefoonnummer gebruikt. 
Sollicitatiebrief, CV, VOG, opleidingen, ervaringen, getuigschriften, aantekeningen tijdens het sollicitatiegesprek, assessment, correspondentie rondom de sollicitatieprocedure We leggen deze gegevens vast om te kunnen bepalen in welke mate je gekwalificeerd bent voor een (toekomstige) functie 

Bovenstaande gegevens mogen we gebruiken zonder daarvoor je specifieke toestemming te vragen. 

Hoe verkrijgt Pieter van Foreest je persoonsgegevens?

De meeste persoonsgegevens krijgen we gewoon van jou bij de sollicitatie. We checken social media als dit van belang is voor de functie waarop je solliciteert en dan vooral die social media die bedoeld is om je competenties kenbaar te maken.  

Intern gebruik van de gegevens

Om jouw privacy zoveel mogelijk te beschermen beperken we het intern gebruik van je persoonsgegevens zoveel als mogelijk. Alleen medewerkers die betrokken zijn bij het sollicitatieproces mogen jouw gegevens gebruiken.
Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens? Uiterlijk vier weken na beëindiging van de sollicitatieprocedure worden alle gegevens vernietigd, tenzij je toestemming hebt gegeven om de gegevens in portefeuille te houden voor een mogelijk passende functie in de toekomst. Je gegevens worden dan tot maximaal een jaar na afronding van de sollicitatieprocedure bewaard. 

Jouw rechten met betrekking tot je eigen persoonsgegevens

Je hebt het recht op correctie en verwijdering van je persoonsgegevens. Indien je hiervan gebruik wilt maken, kun je contact opnemen met de afdeling P&O.

Meer weten?

Heb je vragen over het verwerken van persoonsgegevens, dan verwijzen wij je door naar onze Functionaris Gegevensbescherming, te bereiken via fg@pietervanforeest.nl.