Geslaagde activiteiten tijdens Wereld Alzheimer Dag

Geslaagde activiteiten tijdens Wereld Alzheimer Dag

Op donderdag 21 september was het Wereld Alzheimer Dag, de dag waarop wereldwijd aandacht wordt gevraagd voor dementie. Ook Pieter van Foreest stond hierbij stil en organiseerde activiteiten waar men aan deel kon nemen. 

DementEvent in Delft
In Theater de Veste vond een informatiemarkt plaats in combinatie met een voorstelling over Alzheimer. Helaas kon de voorstelling door ziekte niet plaatsvinden, maar gelukkig kon er snel worden geschakeld en werd er een monoloog voorgedragen. De reacties op het gehele evenement waren erg positief: de voordracht was herkenbaar, mensen kregen nieuwe informatie en de monoloog raakte velen.

Wereld van dementie in Midden-Delfland
In Maasland wisten velen de weg te vinden naar de Oude Kerk waar Bert v.d. Lende van de stichting Alzheimer de aanwezigen meenam in de wereld van dementie en de verwachte aantallen over een aantal jaar. Vanuit de gemeente werd informatie gegeven over wat ze voor mensen met dementie kunnen betekenen, zoals ondersteuning via de Wmo. Daarnaast kwamen diverse andere onderwerpen aan bod als het zelfstandig wonen en het voorbereiden in de toekomst. Aan het eind van de avond was er gelegenheid om bij de diverse organisaties, waaronder Pieter van Foreest, samen in gesprek te gaan en waar diverse hulpmiddelen te zien waren die het bijdragen om langer thuis te kunnen blijven wonen, zoals de medicatiedispenser.

 Ondanks het slechte weer werden de informatiemarkten erg goed bezocht. We kijken terug op een geslaagde dag!