Ergotherapie voor het dagelijks uitvoeren van activiteiten

Ergotherapie voor het dagelijks uitvoeren van activiteiten

Dagelijkse handelingen, zoals aankleden, eten en boodschappen doen, gaan vaak vanzelf/automatisch. Als de dagelijkse handelingen door beperking of ziekte niet meer vanzelfsprekend zijn, kan de ergotherapeut nodig en van grote betekenis zijn. Zo ook de ergotherapeuten van Pieters Behandel Praktijk.  

Het uitgangspunt bij ergotherapie is dat mensen zoveel mogelijk kunnen deelnemen aan het dagelijks leven. De ergotherapeut kijkt naar wat iemand nog wél kan en kijkt samen met de cliënt naar de mogelijkheden om deze activiteiten weer op te pakken. Ook kan de ergotherapeut adviseren om een hulpmiddel te gebruiken of geven zij voorlichting aan de mantelzorgers of andere zorgverleners die de cliënt wellicht al kan helpen. Ze geven advies en training om de dagelijkse activiteiten weer zelfstandig te doen, zodat er beter kan worden deelgenomen in de samenleving. Hierdoor wordt de mogelijkheid om (langer) thuis te functioneren vergroot.

Wanneer ergotherapie? 
Het enthousiaste team van de ergotherapeuten van Pieters Behandel Praktijk staat dagelijks klaar en kunnen adviseren, begeleiden en/of training geven bij dagelijkse activiteiten, zoals: 

  • Het aanpassen van een activiteit of de omgeving
  • Over- of onderbelasting: balans brengen in belasting en belastbaarheid
  • Bij de ziekte van Parkinson 
  • Dagbesteding en dagindeling
  • Valpreventie (veiligheid in de woning)
  • Bij cognitieve- of gedragsproblemen (bijvoorbeeld na een CVA)
  • Bij dementie (zoveel mogelijk de zelfstandigheid te behouden, maar oook ter ondersteuning van de mantelzorger en/of verzorging voor de omgang met de cliënt)
  • Algemene dagelijkse levensverrichtingen, zoals het aan-/uitkleden, wassen, aan-/uittrekken van steunkousen
  • het inzetten en gebruiken van een hulpmiddel 

Vragen of meer informatie?
Mocht u vragen hebben of de ergotherapeut iets kan betekenen? Neem dan contact op via het secretariaat van onze hoofdlocaties via onderstaande contactgegevens of mail naar behandelpraktijk@pietervanforeest.nl. 
Wij staan u graag te woord, zodat we samen naar de meerwaarde van de ergotherapie kunnen kijken.
 

Pieters Behandel Praktijk Naaldwijk                        Pieters Behandel Praktijk Delft
Middel Broekweg 2a                                                    Beukenlaan 2
2671 ME  Naaldwijk                                                     2612 VC  Delft
T 0174 – 744 700                                                         T 015 – 515 5000