D-Zep afdeling van start gegaan in De Bieslandhof

D-Zep afdeling van start gegaan in De Bieslandhof

Het afgelopen half jaar hebben collega's hard gewerkt aan een nieuwe afdeling binnen De Bieslandhof. Een D-ZEP afdeling. Een afdeling waar kwetsbare ouderen met dementie en zeer ernstig probleemgedrag tijdelijk kunnen verblijven. Deze cliënten wonen al in een locatie van Pieter van Foreest. Het gedrag van een cliënt heeft echter zodanig een negatieve invloed op het welbevinden van de persoon zelf en zijn/haar omgeving dat een interventie nodig is. De D-ZEP afdeling in De Bieslandhof biedt deze cliënten een passend zorgprogramma in een veilige en afgestemde omgeving. Het doel van het verblijf is er achter komen wat het probleemgedrag veroorzaakt en dit aan te pakken zodat een cliënt weer terug kan naar de locatie waar hij/zij woont.  

Op 22 augustus kon de afdeling de eerste cliënt ontvangen. Niet veel later verhuisde de afdeling naar zijn definitieve plek binnen De Bieslandhof. Hier is ruimte voor 5 D-ZEP bedden, 1 IBS (verplichte opname) en 2 crisisbedden. Om deze mijlpalen met elkaar te vieren, en omdat het team zo goed als compleet was werd eind augustus een ‘kick-off’ dag georganiseerd met alle zorgmedewerkers en alle behandelaren. Ook de lokale cliëntenraad was te gast. De dag werd geopend door Lydi Brouwer (Locatiemanager). Zij heeft de symbolische sleutel overhandigd aan Mandy Ruchti, de nieuwe teammanager. Met elkaar hebben we elkaar (nog beter) leren kennen, het zorgpad doorgenomen en zijn er werkafspraken gemaakt. Ter afsluiting was er een welverdiende lunch op de afdeling.