Feestelijke opening beleeftuin De Hooge Tuinen

Feestelijke opening beleeftuin De Hooge Tuinen

Vrijdagmiddag 23 juni jl. is onder grote belangstelling de beleeftuin in De Hooge Tuinen op feestelijke wijze geopend. Een tuin waar bewoners en familie zich even kunnen terugtrekken in een natuurlijke en groene omgeving. De beleeftuin is tot stand gekomen door de samenwerking van stichtingen, fondsen, acties en het harde werk van vrijwilligers en medewerkers. 

Beleeftuin
Na het welkomstwoordje werd door Marieke Bredenhoff, ergotherapeut bij Pieter van Foreest en Maria Steijger, voormalig Specialist Ouderengeneeskunde bij Pieter van Foreest, het belang van een (beleef)tuin toegelicht. Het buitenzijn in een groene en natuurlijke omgeving heeft positieve effecten op de gezondheid. Zo verlaagt het stress, zorgt het voor een betere nachtrust, en voorkomt het sombere gevoelens en eenzaamheid. De tuin die de leefruimte voor onze bewoners vergroot, hen uitnodigt en stimuleert om naar buiten te gaan. Daarbij is de veiligheid en functionaliteit niet uit het oog verloren. Caroline Aalbrecht, destijds betrokken vanaf het begin van het projectplan van de tuin, onthulde samen met de collega’s uit handen van het bestuur een prachtig beeld van een roodborstje.

Bewoners openen tuin
En toen was het tijd om de tuin officieel te openen. Mevrouw v.d. Voort en mevrouw van Veldhoven, beiden bewoners van De Hooge Tuinen, hebben ieder een deel van de tuin officieel geopend waarna iedereen de gelegenheid had om de tuin te bewonderen en kon men het eindresultaat zien van het harde werk van de afgelopen maanden.

De tuin is een plek waar heel De Hooge Tuinen en omgeving zich voor heeft ingezet. En met succes. De tuin is werkelijk prachtig geworden en prikkelt de zintuigen. Er zijn rustige plekken waar je je terug kunt trekken en plekken die uitdagen tot een activiteit. Sommige objecten roepen herkenning op, dagen uit tot actie of brengen een gesprek op gang.

Zo is er een waterelement, een voelbord met verschillende structuren en heeft de Westlandse vogelvereniging een volière geplaatst, de vogels gebracht en zullen zij deze ook onderhouden. De bewoners worden hierin zoveel mogelijk meegenomen. Denk hierbij aan het in contact komen met de vogels en wellicht ook het verzorgen hiervan. Daarnaast is de beleeftuin een ideale plek om even uit een zorgomgeving te stappen. Kortom, een prachtige tuin waar iedereen kan genieten.

Realisatie
De beleeftuin is mogelijk gemaakt door de inzet van velen, zonder hen had deze tuin geen werkelijkheid geworden. In het bijzonder een dank aan zoals Loswal de Bonnen, het Klein Breteler Fonds, Baatje Grondverzet, Re-Sel ‘s-Gravenzande, Rotary Westland-Polanen, Stichting Arie Kuiper Fonds, RCAOK fonds, Rabobank Westland, Vogelvereniging Westland, Frannie Steegman, Total Green Europe en Stichting Vrienden van De Hooge Tuinen. En uiteraard ook de collega’s, vrijwilligers en familie van de bewoners van De Hooge Tuinen. Iedereen heel erg bedankt.