Generiek Kompas - Samen werken aan kwaliteit van bestaan

Generiek Kompas - Samen werken aan kwaliteit van bestaan

Wat is het Generiek Kompas?
Het Generiek Kompas vervangt de huidige kwaliteitskaders voor verpleeghuiszorg, wijkverpleging en Wlz-zorg thuis. Het richt zich op de kwaliteit van bestaan van mensen die zorg nodig hebben, ongeacht hun woonsituatie of de ernst van hun zorgvraag.
 • Kwaliteit van bestaan centraal
  Het Kompas stimuleert een open gesprek over wat mensen zelf kunnen en hoe zorg daarop kan aansluiten. Dit verhoogt de kwaliteit van bestaan en zorgt voor een betere inzet van professionele zorg.
 • Ruimte voor iedereen
  Het Kompas volgt de zorgvraag van de cliënt, ongeacht de locatie of de wetgeving. Hierdoor verdwijnen de verschillen in verwachtingen tussen thuiszorg en verpleeghuiszorg. Samenwerking binnen en tussen zorgdomeinen is cruciaal om de zorg af te stemmen op het leven van de cliënt.
 • Geen eindpunt, maar een vertrekpunt
  Het Generiek Kompas is een startpunt voor voortdurende samenwerking en ontwikkeling. Er is een plan voor leren en verbeteren opgesteld om de kwaliteit van zorg constant te verhogen.
 • Samen leren en ontwikkelen
  Het Kompas biedt ruimte voor nieuwe oplossingen en inspiratie voor zorgprofessionals en mantelzorgers. Dit bevordert voldoening in hun werk en zorgt ervoor dat de zorg beter aansluit bij de behoeften van cliënten.
 • Breed draagvlak
  Het Generiek Kompas is opgesteld door een coalitie van 17 partijen, waaronder organisaties voor ouderen, cliënten, mantelzorgers, zorgprofessionals en financiers.
 
Voor meer informatie en het volledige Generiek Kompas, bezoek de website van het Zorginstituut Nederland hier.