“We zijn meer op voedingsniveau gaan werken”

Lianne Post - Diëtist

Gezonde voeding doet meer dan vaak gedacht wordt. Het kan bijdragen aan een betere gezondheid, waardoor je je ook fitter kan voelen. Lianne Post werkt ruim 13 jaar als diëtist bij Pieter van Foreest en vertelt enthousiast wat ze als diëtist kan betekenen.

‘Na de opleiding Voeding en Diëtetiek in Den Haag heb ik in het Reinier de Graaf Gasthuis op de afdeling oncologie gewerkt. Vervolgens heb ik in Rotterdam in een eerste lijns praktijk gewerkt. In de wijk Delfshaven kwam ik vaak op huisbezoek in een verzorgingshuis. Zo kwam ik erachter dat mijn hart lag bij het werken met oudere mensen. Ze waren zo dankbaar. Daar haalde ik veel vreugde uit. Zo besloot ik te solliciteren op een vacature in De Bieslandhof op een parttime functie. Uiteindelijk  kwamen er meer uren vrij en heb ik de volledige overstap gemaakt naar Pieter van Foreest.’

Dankbare doelgroep

‘In ons vak hebben we te maken met verschillende problematiek, waaronder bijvoorbeeld mensen met diabetes, darmproblematiek en (doorlig)wonden. We zien voornamelijk veel mensen met ondervoeding. Dit komt over het algemeen neer op ongewenst gewichtsverlies; het binnen krijgen van onvoldoende of onjuiste voeding voor dat moment. We noemen het ziekte gerelateerde ondervoeding, als het samenhangt met bijvoorbeeld COPD of Parkinson of bij slikproblemen na CVA. Het is aan ons om samen met de cliënt te kijken wat we kunnen doen. Vaak zijn de slikproblemen blijvend en ga ik als diëtist in gesprek met de cliënt waarin ik de risico’s uitleg, zodat zij beter begrijpen waarom het aanpassen van de voeding nodig is. Dat is uitdagend, aangezien iedereen het liefst zo lang mogelijk zijn/haar oude eetgewoontes wil blijven behouden, wat begrijpelijk is.’

‘Bij een nieuwe cliënt starten we met een beginconsult en proberen we een beeld te krijgen van de situatie. Vervolgens geven we een advies. Het komt ook voor dat we samen met de logopediste kijken of het advies aangepast moet worden. Denk bijvoorbeeld aan drinkvoeding; de ene drinkvoeding is namelijk dunner dan de andere. Ook wanneer mensen hun sondevoeding gaan afbouwen moet dit goed in de gaten gehouden worden. Wat kan iemand qua voeding verdragen? Aan de hand daarvan kan je weer gaan opbouwen. Soms benaderen we de ergotherapeut als we bijvoorbeeld zien dat iemand moeite heeft om het eten of drinken naar de mond te brengen. De ergotherapeuten hebben hulpmiddelen die hen hierbij kunnen helpen, zoals aangepaste lepels of een beker. De fysiotherapeut benaderen we als de mate van lichaamsbeweging of spierkracht onvoldoende is.’

Steeds beter begeleiden en ondersteunen

Net zoals de zorgvraag complexer wordt, merkt ook Lianne dat de problematiek van de doelgroep de laatste jaren complexer is geworden. ‘Zo hadden we voorheen maar enkele cliënten met een sondevoeding. Nu zijn dat er beduidend meer. Daarnaast merken we dat het verblijf in het ziekenhuis korter duurt, waardoor de cliënten nog minder hersteld zijn bij ontslag er ook de voedingsinname nog niet op het oude niveau is. Dat is op de afdeling revalidatie en herstel ook zichtbaar. Ik ben blij en trots dat we in de loop van de jaren dan ook enorm als vakgroep gegroeid zijn en onze kennis heel uitgebreid en divers is. Dat is ook het leuke verschil met het ziekenhuis. Daar specialiseer je je op bijvoorbeeld oncologie of maag, lever, darm, terwijl onze kennis echt heel breed is,’ aldus een enthousiaste Lianne.

‘Er is veel ontwikkeling op het voedingsgebied, ook op het gebied van sarcopenie. Dit is het verlies aan spiermassa naar mate we ouder worden. Voldoende eiwitten in de voeding en krachttraining spelen hierin een belangrijke rol. We zijn in de loop der jaren meer op voedingsstofniveau gaan werken. Bij iedere cliënt berekenen wij wat hij/zij nodig heeft, met name op het gebied van eiwitten en hoe hij/zij hieraan komt. We vullen dit, waar nodig, aan en geven advies. Bij Parkinson letten we al op  de relatie van medicatie en eiwitten. Op het moment dat je het namelijk gelijktijdig inneemt kan dat de werking van de medicatie ongunstig beïnvloeden. Er is ook veel onderzoek naar biologisch voedsel en de rol van het mediterrane dieet. We kunnen de cliënt steeds beter begeleiden en ondersteunen.’

Lianne vervolgt: ‘Je moet jezelf scherp blijven houden en jezelf blijven ontwikkelen. We zitten ook in het kwaliteitsregister, net als andere paramedici, waar je iedere vijf jaar voldoende punten moet behalen om in het register te blijven. Dat houdt in dat je een bepaald aantal uur gewerkt moet hebben, en diverse, geaccrediteerde scholingen en bijeenkomsten moet hebben bijgewoond die bijdragen aan de uitbreiden van je kennis.’

Voedingsvoorlichting

Lianne haar interesse ligt onder meer bij de ziekte Parkinson en is zij betrokken in het ParkinsonNet, een landelijk netwerk met meer dan 3.900 zorgverleners die gespecialiseerd zijn in Parkinson. Door kennis te delen en samen te werken faciliteert ParkinsonNet een optimaal netwerk van Parkinsonspecialisten en dragen ze op deze manier bij aan een hoogwaardige kwaliteit van zorg. ‘Ik vind dat erg interessant. Ook omdat er qua voedingsadviezen veel te behalen valt. Het is vaak een hele dankbare groep waarbij de partner/mantelzorger eveneens heel betrokken is. Dat valt echt op. Veel mensen met Parkinson vallen af. Onder andere door een verminderde eetlust of een hoger energieverbruik door overtollige bewegingen, maar ook geef ik advies bij obstipatie, smaak-/reukverlies en om de eetmomenten af te stemmen op de medicatietijden. Je kunt bij Parkinson  op veel vlakken op inspelen.’

‘Doordat we de juiste expertise hebben, kunnen we goede voedingsvoorlichting geven, wat kan bijdragen aan de gezondheid en kunnen we samen met de cliënt kijken hoe we hen kunnen begeleiden. Er is echt meer winst te behalen dan men denkt.’

Pas jij bij Pieter van Foreest? Vind je vacature