Intentieovereenkomst opleiding verpleegkunde met ontdekkingsreis

Intentieovereenkomst opleiding verpleegkunde met ontdekkingsreis

In de overeenkomst spreken de partners af om de BOL opleiding mbo-verpleegkundige gezamenlijk opnieuw vorm te geven en daarbij elkaars expertise onderling te delen. Het is de bedoeling dat de (nieuwe) studenten voortaan allereerst met het gehéle zorgveld kennismaken en de specifieke verschillen in de zorg leren (her)kennen. Met elkaar gaan de partijen ervoor zorgen dat de nieuwe BOL-studenten beter weten waaraan ze beginnen en daarna een doelbewuste keus maken in het vervolg van de opleiding. In augustus starten de eerstejaars ‘’nieuwe stijl’’ Verpleegkunde bij de School voor Zorg en Welzijn aan de Brasserskade in Delft.

 Flora van Eck is onderwijsdirecteur van de scholengroep Zorg Onderwijs en Welzijn van ROC Mondriaan en ondertekende namens het College van Bestuur de overeenkomst. Ze vertelt waarom deze nieuwe opleidingsvariant nodig is: ’Jongeren starten vaak met veel passie en goede moed aan een zorgopleiding maar in de praktijk blijkt helaas te vaak dat ze voortijdig afhaken omdat ze tóch een verkeerd beeld hadden van werken in de zorg. Met een negatieve ervaring dreigen ze verloren te gaan voor de zorg en dat is eeuwig zonde want ze zijn zo hard nodig! Door meteen in het eerste jaar te beginnen met een ‘’ontdekkingsreis’’ hopen we dat op te lossen.’’

Enthousiast
Er heeft zich al een groep studenten aangemeld voor de opleiding Verpleegkunde. Afgelopen week werden zij met hun ouders/ verzorgers geïnformeerd over de nieuwe invulling van het aanstaande eerste jaar. De meesten vinden het interessant om alle werkvelden te leren kennen. Er werd  dan ook enthousiast gereageerd op de nieuwe aanpak. 

Groepsfoto van de ondertekenaars:

ROC Mondriaan Mw Flora van Eck; Reinier de Graaf Gasthuis Mw M. Buitenhuis; Pieter van Foreest Hr P. Kramers; Parnassia Groep Hr K. Aslan; Ipse de Bruggen Hr Jan Willem Schulte