Pieter van Foreest en ROC Mondriaan gaan partnerschap aan

Pieter van Foreest en ROC Mondriaan gaan partnerschap aan

Donderdagochtend 6 juli zijn zorgorganisatie Pieter van Foreest en ROC Mondriaan een hernieuwd partnerschap aangegaan. Petra de Jongh, voorzitter van de Raad van Bestuur, Pieter van Foreest en Rianne van der Meij, lid van het College van Bestuur van ROC Mondriaan, hebben hiertoe een strategische opleidingsalliantie ondertekend. Deze overeenkomst houdt in dat de School Zorg en Welzijn Delft en LLO (Leven Lang Ontwikkelen) van ROC Mondriaan de vaste partner zijn en blijven voor Pieter van Foreest op het gebied van opleidingen en trainingen. Met elkaar gaan de partijen zorgen voor het anders en nog beter opleiden van mensen die bij Pieter van Foreest werken, dan wel mensen jong en oud(er) die in de zorg willen gaan werken. Werkplezier en het behoud daarvan staan hierbij hoog in het vaandel.

Rianne van der Meij: “Voor mij is het belangrijk dat je in het mbo-onderwijs iets toevoegt aan een mensenleven, een jongerenleven. Dat je mensen opleidt voor werk en om zichzelf overeind te kunnen houden in de wereld. En als je dan ook nog iets toevoegt aan een maatschappelijk belang zoals de zorg, ja dat maakt me eigenlijk dubbel trots vandaag.”

Pieter van Foreest heeft opleiden en jezelf blijven ontwikkelen hoog in het vaandel staan
Vanaf heden is en blijft ROC Mondriaan de vaste onderwijspartner van Pieter van Foreest. Deze strategische samenwerking zorgt ervoor dat de medewerkers van Pieter van Foreest beschikken over de juiste kennis en vaardigheden, wendbaar worden en mee kunnen bewegen met de ontwikkelingen binnen het werk in Zorg en Welzijn. Dit met als doel het versterken van elkaar in die ontwikkelingen, elkaars krachten bundelen en medewerkers gezamenlijk toekomstgericht en betekenisvol op te leiden.

Petra de Jongh: “Vanuit Pieter van Foreest zijn we enorm blij met deze samenwerking. Het is ontzettend belangrijk enerzijds voor het werven van nieuwe medewerkers en anderzijds voor het behoud van onze medewerkers en het leven lang ontwikkelen wat we erg belangrijk vinden. Wij zetten onze medewerkers op één en daar hoort opleiden absoluut bij.”

Meer dan welkom
Pieter van Foreest biedt veel zorgopleidingen aan en gaat graag in gesprek met iedereen die de ambitie heeft om in de zorg te komen werken. Heb jij ook ambitie om in de zorg te werken? Mail dan naar opleiden@pietervanforeest.nl.

Over ROC Mondriaan
ROC Mondriaan is als regionaal opleidingencentrum dé mbo-opleider in de regio Haaglanden en dé partner voor gemeenten in de educatie en het volwassenenonderwijs. Samen met het werkveld en de partners in de regio leiden we jong en oud op tot de zelfbewuste vakmensen die Nederland hard nodig heeft. We bieden opleidingen die aansluiten op de praktijk. Professionals blijven zich ontwikkelen en dat kan bij ROC Mondriaan. Een leven lang. Je maakt het met Mondriaan.

Kerncijfers
ROC Mondriaan verzorgt ruim 240 mbo-opleidingen aan bijna 20.000 studenten op 26 scholen en campussen in Den Haag, Delft, Leiden en Naaldwijk. Ruim 5500 volwassen cursisten volgen educatie en volwassenenonderwijs. Bij ROC Mondriaan werken zo’n 2400 medewerkers. www.rocmondriaan.nl