Samen naar de toekomst: Pieters Innovatie Lab

Samen naar de toekomst: Pieters Innovatie Lab

Om nu maar ook in de toekomst met elkaar de noodzakelijke zorg te kunnen blijven bieden, ontwikkelt Pieter van Foreest zich voortdurend. Dit doen we zowel binnen als buiten onze muren. We werken daarvoor samen met verschillende kennisinstellingen en organisaties zoals ROC’s, universiteiten, hbo-instellingen, start-ups, zorgverzekeraars en leveranciers.

Pieter van Foreest heeft hier een ontwikkelruimte voor, Pieters Innovatie Lab (PIL). Het doel van deze ruimte is het samenbrengen van innovatie, zorg, technologie en onderzoek. Op 2 april is ons heringerichte innovatielab, na in het najaar 2020 al online te zijn geopend, feestelijk heropend.  

Ontmoeting, kennisuitwisseling, leren en experimenteren
De PIL is een ruimte voor ontmoeting, kennisuitwisseling, leren en experimenteren. Dit om zorgprofessionals, cliënten en in nabije toekomst inwoners van de regio mee te nemen in de mogelijkheden die de inzet van technologie kan bieden. Zo biedt de PIL naast een educatieve escaperoom, Pieters Escape, een ruimte voor het online delen van informatie, Pieters Studio en een ruimte waar diverse hulpmiddelen, met en zonder technologie, gepresenteerd worden, Pieters Hulpmiddelen.  

De ambitie is om een uitleenservice te gaan bieden zodat (technologische) hulpmiddelen beter beschikbaar worden voor collega’s en cliënten van Pieter van Foreest maar ook voor de inwoners van onze regio. Op deze manier hoopt Pieter van Foreest innovatie en (zorg)technologie beter bereikbaar te maken voor een breed publiek.