Zorg zonder Afval Vierdaagse: meer aandacht voor minder afval in de zorg

Zorg zonder Afval Vierdaagse: meer aandacht voor minder afval in de zorg

De zorgsector levert veel afval. Dat past niet bij de gezamenlijke ambitie om duurzame zorg te leveren. Daarom hebben 200 zorgaanbieders met ruim 3.000 zorglocaties en zo’n 410.000 medewerkers tijdens de Zorg zonder Afval Vierdaagse van 21 t/m 24 mei meer aandacht voor minder afval en betere afvalscheiding. Ook Pieter van Foreest doet mee!

Draagvlak en betrokkenheid van alle medewerkers
Om écht een verschil te kunnen maken is draagvlak en betrokkenheid van álle collega’s van groot belang. Daarom vragen we tijdens de Vierdaagse onze collega’s op een positieve en speelse manier om te letten op het beter scheiden van afval in de organisatie. Tijdens de Vierdaagse delen we handige bespaartips voor op het werk en thuis. Terugdringen van grondstofverspilling, beter afval scheiden, kijken naar hergebruik, bewustwording en het besparen van kosten spelen hierin een belangrijke rol. Met als doel minder grondstofverspilling en betere afvalscheiding.

Over de campagne
Met de afvalbewustwordingscampagne Zorg zonder Afval zetten zorgorganisaties hun medewerkers aan tot verduurzaming op de werkvloer én zo mogelijk ook thuis. Met de campagne wil Milieu Platform Zorgsector (MPZ) verduurzaming van organisaties in de zorg versnellen. 200 zorgaanbieders met meer dan 410.000 zorgprofessionals op zo’n 3.000 zorglocaties nemen deel aan de campagne, die loopt van 21 tot en met 24 mei 2024.